Sprendimas padėsiantis suformuoti SAF-T rinkmeną iš Navision duomenų bazės.

BIURO ĮRANGOS SERVISAS

Apto IT servisas yra patikimas biuro technikos priežiūros specialistas ir tiekėjas.

KODEL MICROSOFT DYNAMICS NAV?

Microsoft Dynamics NAV sistema padeda integruoti ir automatizuoti pagrindinius įmonės procesus.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMAS

Produktų pristatymo grafikas, svėrimo ir laboratorijos rodmenų įkėlimas į sistemą.

Karantino metu dirbame nuotoliniu būdu

Reaguodami į koronaviruso (COVID-19) pandemiją bei atsižvelgdami į LR Vyriausybės rekomendacijas nuo kovo 16 d. dirbsime nuotoliniu būdu. Užtikriname, jog paslaugų teikimas klientams dėl susidariusios situacijos nenukentės ir toliau būsime pasiekiami visais iki šiol naudotais ryšio kanalais.

Verslo analitika

„Microsoft Power BI“ leidžia jums tiesiog iš vieno įrenginio kontroliuoti visą svarbiausią verslo informaciją. Intuityvios, akimirksniu peržiūrimos visualizacijos užtikrina sparčią peržiūrą, bet jūs taip pat galite pasinerti ir į išsamius, integruotus įvairių šaltinių duomenis ir atrasti stulbinančias įžvalgas naudodamiesi interaktyviosiomis ataskaitų sritimis. Lengvai bendrinkite pasirinktines ataskaitų sritis, be to, naudodamiesi jutikliniu ekranu, komentuokite ataskaitų sritis atkreipdami savo komandos dėmesį į naujas patrauklias įžvalgas ar gaires. Kaip sprendžiamos duomenų, kuriems svarbus laiko veiksnys, problemos? Pagal iš anksto nustatytus parametrus sukurkite duomenų įspėjimus ir būsite nuolat informuojami apie viską „iššokančiais“ pranešimais. Naudodamiesi „Power BI“ akimirksniu gaukite atsakymus į neatidėliotinus verslo klausimus ir suteikite savo duomenims gyvybę!

Funkcijos
• Pasiekite savo duomenis naudodami „Power BI“ ataskaitų sritis ir ataskaitas iš bet kur
• Kartu su kolegomis analizuokite duomenis bendrindami momentines kopijas, ataskaitų sritis ir ataskaitas
• Įtraukite komentarus į ataskaitų sritis, kai pristatote arba bendrinate duomenis
• Analizuokite duomenis filtruodami, rūšiuodami ir pažymėdami ataskaitas, kurios pateikiamos realiuoju laiku

Nauja Microsoft Dymamics NAV 2017 versija

Microsoft Dynamics NAV verslo valdymo sistema padeda integruoti ir automatizuoti pagrindinius įmonės…

2017 spalio gale pasirodė naujausia Microsoft Dynamics NAV 2017 versija. Nauji technologiniai sprendimai ir išplėstas funkcionalumas atveria verslui naujas galimybes, kurių dėka procesų valdymas tampa dar paprastesnis.

Trumpai apie tai KAS NAUJO Microsoft Dynamics NAV 2017 versijoje:

  1. Pardavimų, atsargų bei pinigų srautų prognozavimas naudojant Cortana Intelligence
  2. Integruotas Power BI – galite naudoti Power BI duomenų analizę tiesiai Microsoft Dynamics NAV aplinkoje
  3. Galimybė atšaukti pardavimo ir pirkimo registruotus dokumentus
  4. Galimybė dirbti su NAV dokumentais tiesiai iš Outlook aplinkos, susieti kalendorius su Dynamics dokumentais
  5. Dar patogesnė vartotojo sąsaja – priminimai (notifications), vedliai (wizards), kontekstinė pagalba (tooltip)
 

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

SUTINKU, KAD: 1. UAB "Apto IT" (toliau – APTO) gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, reikalingus registracijai APTO svetainėje ir kitoms APTO teikiamoms elektroninėms paslaugoms gauti; 2. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų tvarkomi APTO vykdant savo funkcijas; 3. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka; 4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente: 4.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 4.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų; 4.3. teisė į mano asmens duomenų perkeliamumą; 4.4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 4.5. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojui – APTO, Vasaros g. 24, 68110 Marijampolė, juridinio asmens kodas 302344572.

Uždaryti