Sprendimas padėsiantis suformuoti SAF-T rinkmeną iš Navision duomenų bazės.

BIURO ĮRANGOS SERVISAS

Apto IT servisas yra patikimas biuro technikos priežiūros specialistas ir tiekėjas.

KODEL MICROSOFT DYNAMICS NAV?

Microsoft Dynamics NAV sistema padeda integruoti ir automatizuoti pagrindinius įmonės procesus.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMAS

Produktų pristatymo grafikas, svėrimo ir laboratorijos rodmenų įkėlimas į sistemą.

Mes pasiruošę įgyvendinti visus Jūsų pageidavimus

 

Esame Microsoft Dynamics NAV (ankstesnis pavadinimas ir geriau žinoma kaip Navision) verslo valdymo sistemos specialistai. Ši sistema yra plačiai paplitus ir yra vertinama už jos lankstumą, galimybę būti pritaikytai pagal kliento poreikius. Gera platforma realizuoti specifinius verslo poreikius, lengvai integruojama su kitomis sistemomis. Taip pat Lietuvoje yra nemažai specialistų, susipažinusių ar dirbančių su šia sistema.

Mūsų verslo valdymo sistemų padalinio specialistai dirba su šia sistema daugiau kaip 10 metų. Esame sukaupę didelę patirtį, realizavę daug projektų. Mumis pasitiki netik didžiausios Marijampolės įmonės, bet ir Lietuvos didžiosios įmonės, bei kaimyninių šalių firmos.

Mes teikiame įvairias paslaugas:
Diegimas. Atliekame poreikių analizę ir sukomplektuojame reikalingą licenciją, suprojektuojame reikalingą sprendimą ir realizuojame diegimą. Diegimo procesas gali apimti netik NAV programos licencijas, bet ir kitos reikalingos programinės įrangos licencijas, techninę įrangą, reikalingus įrenginius ar daviklius.
Naujinimas. Padedame klientui pereiti prie naujų NAV programos versijų. Atlikus esamo NAV diegimo analizę, sudarome perėjimo į naują versiją projektą. Naujinimo metu net tik galėsite naudotis nauja NAV versija, bet ir realizuosime naujas reikalingas funkcijas.
Palaikymas. Konsultuojame klientus, kurie naudojasi NAV programa, atliekame programavimo darbus. Padedame su duomenų analize, apmokome vartotojus. Taip pat galime teikti sistemų administravimo paslaugas.
Integracija ir papildomi moduliai. Sudėtingėjant verslo valdymo sistemoms, daugėja ir naudojamų sistemų skaičius. Todėl mes galime padėti integruoti jūsų naudojamą programinę įrangą į bendrą sistemą. Realizuojame sprendimus išplečiančius NAV funkcijas ir integruotus su NAV sistema.

Dešniajame meniu pasirinkite labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį sprendimą arba tiesiog paskambinkite mums.

 

 
Atgal

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus.

SUTINKU, KAD: 1. UAB "Apto IT" (toliau – APTO) gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis, reikalingus registracijai APTO svetainėje ir kitoms APTO teikiamoms elektroninėms paslaugoms gauti; 2. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų tvarkomi APTO vykdant savo funkcijas; 3. Asmens duomenys, nurodyti šio sutikimo 1 punkte, būtų perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka; 4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente: 4.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 4.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų; 4.3. teisė į mano asmens duomenų perkeliamumą; 4.4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 4.5. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojui – APTO, Vasaros g. 24, 68110 Marijampolė, juridinio asmens kodas 302344572.

Uždaryti