Sprendimas padėsiantis suformuoti SAF-T rinkmeną iš Navision duomenų bazės.

BIURO ĮRANGOS SERVISAS

Apto IT servisas yra patikimas biuro technikos priežiūros specialistas ir tiekėjas.

KODEL MICROSOFT DYNAMICS NAV?

Microsoft Dynamics NAV sistema padeda integruoti ir automatizuoti pagrindinius įmonės procesus.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMAS

Produktų pristatymo grafikas, svėrimo ir laboratorijos rodmenų įkėlimas į sistemą.

SAF-T rinkmena

Kas tai yra SAF-T?

SAF-T (Standard Audit File -Tax) tai standartinė apskaitos duomenų rinkmena, kurioje pateikiami įmonės buhalterinės apskaitos duomenys už tam tikrą ataskaitinį laikotarpį. Šie duomenys pagal pareikalavimą teikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos muitinei, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms arba, pagal atskirą susitarimą, kitoms šalims. SAF-T paskirtis – standartizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą informacijos naudotojams, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą, kurį atlieka informacijos naudotojai. SAF-T sudaromas pagal įmonių buhalterinės apskaitos duomenis.

Kas privalo teikti SAF-T?

Ūkio subjektai, atitinkantys visus tris kriterijus, turi būti pasiruošę teikti duomenis SAF-T formatu:

apskaitą tvarko techninėmis priemonėmis;
yra pelno siekiantys juridiniai asmenys;
pardavimo pajamos atitinka žemiau nurodytus dydžius.
a. nuo 2017 m. sausio 1 d., kurių 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. eurų;
b. nuo 2018 m. sausio 1 d., kurių 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų;
c. nuo 2019 m. sausio 1 d., kurių 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 300 tūkst. eurų.

Visiems kitiems ūkio subjektams, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims apskaitos dokumentų duomenų teikimas standartinėje rinkmenoje yra rekomendacinio pobūdžio.

Atsiradus pareigai, buhalterinės apskaitos dokumentų duomenys SAF-T rinkmenoje teikiami, neatsižvelgiant į vėlesnių ataskaitinių laikotarpių grynųjų pardavimo pajamų dydį.

– tai mūsų sprendimas

Mes sukūrėme efektyvią ir paprastą programą SAF-TIT skirtą Microsoft Dynamics NAV (Navision) verslo valdymo sistemos duomenų eksportui SAF-T formatu, pagal VMI reglamentavimą. Jos diegimas ir naudojimas nereikalauja jokio Navision programos objektų ar duomenų bazių modifikavimo. Diegimą ir duomenų suformavimą gali atlikti Jūsų IT specialistas ar Jūsų sistemą prižiūrinti kompanija.
Taip pat teikiame konsultacijas ir diegimo paslaugas.

Programą ir jos aprašymą rasite čia.

 
Atgal